News

14 May 2023

At Noxon, continuous improvement and development of products is important. So we tested an idea. The result was astonishing!

More will come in the near future, stay tuned!

16 Mar 2023

Noxon offers mobile sludge dewatering, where a customized container is equipped with all the necessary equipment. Instead of expensive disposal by sludge truck, the sludge is dewatered on-site at the customer's location, which provides major savings both in terms of cost and emissions. Our existing units are now on different missions. We empty a digester, dewater industrial sludge from a pond and help a treatment plant maintain operations during repairs. Our new unit will be a strong additional resource!

 

Green Noxon Mobil Slamavvattning

Noxon Linkedin

26 Dec 2022

Together with AquaSvea, Noxon secured the order for the supply of 2 units of DC6 decanter centrifuges for sludge dewatering including a Noxon Jet polymer station in 2021. The centrifuges are now delivered and commissioned in the new sludge treatment facilities. Noxon would like to thank Strängnäs Municipality for the confidence and AquaSvea for a good cooperation!

Noxon

02 Dec 2022

Behovet att tillfälligt kunna avvattna slam uppstår i många olika sammanhang, exempelvis på ett reningsverk, vid omfattande borrning eller när en industri behöver tömma sedimenteringsbassänger. Att köra tankbil och deponera slammet blir kostsamt både avseende pengar och miljöpåverkan. En lokal avvattning av slammet möjliggör att vattenfasen kan släppas ut eller återanvändas medan endast fastfasen deponeras. Tillsammans med Swerock utför Noxon nu en tömning av en sedimenteringsbassäng. Vi använder en av Noxons enheter för mobil slamavvattning med en dekantercentrifug och tillhörande utrustning som är lätt att etablera och handha.

 

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om möjligheterna kring mobil slamavvattning!

Noxon Linkedin

29 Sep 2022

Noxon levererar i dagarna en ny DC40 rotor i rostfritt material till en befintlig kund. Noxons DC40 maskin är den största som företaget tillverkar och är en trotjänare i många industrier i Sverige och utomlands. Genom att byta ut en sliten rotor får kunden en förbättrad avvattning, ökad driftsäkerhet och en avsevärt ökad livslängd. Jämfört med att byta ut hela slamavvattningen är det en fördel både ekonomisk och i ett hållbarhetsperspektiv!

Har ni behov av en dekantercentrifug som klarar stora flöden och tuffa applikationer eller behöver ni en extra rotor till er maskin, tveka inte att höra av er till oss på Noxon.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.