News

06 Oct 2021

Welcome to the Noxon stand BoX!
 
The Infratech Fair-21 will be held in Turku from 13 to 14 October 2021
Come to the stand to talk to experts and sales representatives and have a look at new Noxon DC3EL
 
Arrange a separate meeting with Noxon at the fair:
Robert Rönneberg rr@noxon.com +358 50 303 3554


 
Tervetuloa osastollemme Noxon BoX!
 
Yhdyskuntatekniikkamessut-21 järjestetään Turussa 13 ja 14 lokakuuta 2021
Tulkaa osastolle keskustelemaan asiantuntijoiden ja myyntiedustajien kanssa sekä tutustumaan uuteen Noxon DC3EL linkoon
 
Voitte sopia erikseen tapaamisaikaa messujen yhteydessä:
Robert Rönneberg rr@noxon.com +358 50 303 3554

fair info: https://lnkd.in/eeKd_zw9
messut: https://lnkd.in/dPcj58Xn

 

Noxon at Linkedin

07 May 2021

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden gällande omhändertagande av kontaminerat slam. Noxon och Ragn-Sells har en lång historia av samarbete. Nu har ytterligare en anläggning tagits i drift i Örebro där Noxon står för leverans av dekantercentrifug, polymermaskin Noxon Jet samt kringutrustning i form av flödesgivare, pumpar och transportskruv.

 

Johan Ahlberg kommenterar: ”Ragn-Sells i Örebro tar nu ett nytt kliv mot att bli en behandlingsanläggning för oljeavskiljarslam och vatten. Valet av Noxon som leverantör kändes naturligt då deras tekniska lösning har visat sig fungera bra i denna applikation, samt korta ledtider för uppstart och service”

 

Noxon Linkedin

14 Apr 2021

Noxon’s team of field service technicians have a superior presence at the plant of our customers. Meet Lars and Bertil, 2 dedicated members of our service crew who’s daily task is to secure the availability of Noxon decanter centrifuges. Together with our customers the service activity is planned and executed to disturb the dewatering as little as possible. For successful and cost-effective dewatering, contact Noxon.

 

Linkedin

09 Mar 2021

Sealings fill an important function in protecting the bearing from dirt and at the same time ensuring that the lubrication stays in place. Together with suppliers Noxon is now running a long term test in a designed test-rigg to evaluate how we can make our robust seals even better.

 

Linkedin

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies