Slamavvattning i samarbete mellan Noxon och Swerock

Med Noxons dekantercentrifug och Swerocks processkunnande löser vi kundens problem.

02 Dec 2022

Behovet att tillfälligt kunna avvattna slam uppstår i många olika sammanhang, exempelvis på ett reningsverk, vid omfattande borrning eller när en industri behöver tömma sedimenteringsbassänger. Att köra tankbil och deponera slammet blir kostsamt både avseende pengar och miljöpåverkan. En lokal avvattning av slammet möjliggör att vattenfasen kan släppas ut eller återanvändas medan endast fastfasen deponeras. Tillsammans med Swerock utför Noxon nu en tömning av en sedimenteringsbassäng. Vi använder en av Noxons enheter för mobil slamavvattning med en dekantercentrifug och tillhörande utrustning som är lätt att etablera och handha.

 

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om möjligheterna kring mobil slamavvattning!

Noxon Linkedin

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.