News

26 Apr 2022

Oatly tillverkar livsmedel baserat på havre. När företaget nu ökar produktionen vid anläggningen i Landskrona ställs höga krav på att minimera utsläpp och miljöpåverkan. VA-ingenjörerna fick uppdraget att konstruera och bygga den nya reningsetappen.

En provkörning med en av Noxons mobila enheter gav ett bra resultat med en halverad polymerförbrukning och en stabilare drift jämfört med andra avvattningstekniker.

Noxon i samarbete med VA-Ingenjörerna har nu levererat och drifttagit en dekantercentrifug till Oatly, vilket kommer ge en effektiv slamavvattning under många år.

Noxon tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott fortsatt samarbete!

 

Oatly reningsverk med Noxon slamavvattning

 

Linkedin

06 Oct 2021

Welcome to the Noxon stand BoX!
 
The Infratech Fair-21 will be held in Turku from 13 to 14 October 2021
Come to the stand to talk to experts and sales representatives and have a look at new Noxon DC3EL
 
Arrange a separate meeting with Noxon at the fair:
Robert Rönneberg rr@noxon.com +358 50 303 3554


 
Tervetuloa osastollemme Noxon BoX!
 
Yhdyskuntatekniikkamessut-21 järjestetään Turussa 13 ja 14 lokakuuta 2021
Tulkaa osastolle keskustelemaan asiantuntijoiden ja myyntiedustajien kanssa sekä tutustumaan uuteen Noxon DC3EL linkoon
 
Voitte sopia erikseen tapaamisaikaa messujen yhteydessä:
Robert Rönneberg rr@noxon.com +358 50 303 3554

fair info: https://lnkd.in/eeKd_zw9
messut: https://lnkd.in/dPcj58Xn

 

Noxon at Linkedin

07 May 2021

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden gällande omhändertagande av kontaminerat slam. Noxon och Ragn-Sells har en lång historia av samarbete. Nu har ytterligare en anläggning tagits i drift i Örebro där Noxon står för leverans av dekantercentrifug, polymermaskin Noxon Jet samt kringutrustning i form av flödesgivare, pumpar och transportskruv.

 

Johan Ahlberg kommenterar: ”Ragn-Sells i Örebro tar nu ett nytt kliv mot att bli en behandlingsanläggning för oljeavskiljarslam och vatten. Valet av Noxon som leverantör kändes naturligt då deras tekniska lösning har visat sig fungera bra i denna applikation, samt korta ledtider för uppstart och service”

 

Noxon Linkedin

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.