Noxon levererar dekantercentrifug till Ragn-Sells Recycling

Noxon och Ragn-Sells driftsätter ny anläggning för avvattning av farligt avfall

07 May 2021

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden gällande omhändertagande av kontaminerat slam. Noxon och Ragn-Sells har en lång historia av samarbete. Nu har ytterligare en anläggning tagits i drift i Örebro där Noxon står för leverans av dekantercentrifug, polymermaskin Noxon Jet samt kringutrustning i form av flödesgivare, pumpar och transportskruv.

 

Johan Ahlberg kommenterar: ”Ragn-Sells i Örebro tar nu ett nytt kliv mot att bli en behandlingsanläggning för oljeavskiljarslam och vatten. Valet av Noxon som leverantör kändes naturligt då deras tekniska lösning har visat sig fungera bra i denna applikation, samt korta ledtider för uppstart och service”

 

Noxon Linkedin

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.