Noxon levererar dekantercentrifug till Ragn-Sells Recycling

Noxon och Ragn-Sells driftsätter ny anläggning för avvattning av farligt avfall

07 May 2021

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden gällande omhändertagande av kontaminerat slam. Noxon och Ragn-Sells har en lång historia av samarbete. Nu har ytterligare en anläggning tagits i drift i Örebro där Noxon står för leverans av dekantercentrifug, polymermaskin Noxon Jet samt kringutrustning i form av flödesgivare, pumpar och transportskruv.

 

Johan Ahlberg kommenterar: ”Ragn-Sells i Örebro tar nu ett nytt kliv mot att bli en behandlingsanläggning för oljeavskiljarslam och vatten. Valet av Noxon som leverantör kändes naturligt då deras tekniska lösning har visat sig fungera bra i denna applikation, samt korta ledtider för uppstart och service”

 

Noxon Linkedin

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies